Правила сервиса

Команда Birth Concierge Care працювала і продовжую працювати над тим, щоб інформація, розміщена на даному Сервісі або отримана від нашого координатора, допомогла Вам зробити вірний вибір щодо лікарів, госпіталів і постачальників послуг, які можуть бути необхідні в організації пологів в США. Ми маємо на меті надавати достовірну, актуальну і повну інформацію, але в жодному разі вона не може вважатися консультацією лікаря, юриста, туристичного агента або іншого постачальника послуги. Щоб розуміти, як саме врегульовуються відносини між нами, Ви можете ознайомитися зположеннямиПравил Сервісу (далі «Правила») викладениминижче, які, відповідно до діючого в Україні законодавства (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України) є однаковими для всіх Користувачів Сервісу і є Публічною Офертою, беззастережне прийняття умов яких вважаються акцептуванням цієї оферти Користувачем.

Даний сервіс належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Хаус Груп» (далі «Виконавець»), яке зареєстровано на території України та здійснює свою господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України.Відносини щодо будь-якого використання Сервісу (включаючи сайт, контент, інформацію, сервіс онлайн — замовлень та/або замовлень)(далі «Сервіс») є предметом цих Правил і породжують договірні правовідносини між Вами (далі «Користувач») і Виконавцем (в подальшому разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона»). Відвідуючи, переглядаючи, використовуючи цей Сервіс, та/або прямо чи опосередковано отримуючи послуги в режимі онлайн через електронну пошту, телефон, мобільний телефон та/або будь-який інший електронний пристрій (далі «Використання»), на підставі вільного волевиявлення, Ви визнаєте, що прочитали, зрозуміли, погоджуєтесь повністю та безумовно з положеннями даних Правил та Політики Конфіденційності. У зв’язку з вище викладеним, просимо уважно прочитати данні Правила, і якщо Ви не згодні з будь-яким положенням та/або положеннями, Ви не вправі Використовувати цей Сервіс.

 

Визначення термінів

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сейф Хаус Груп», що зобов’язується вчинити від імені Замовника певні дії, направлені на залучення Клієнтів, та має право розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключно, рекламну, про Замовника на умовах Договору про надання інформаційних послуг.

Замовник –юридична особа (та/або її уповноважений представник), фізична особа–підприємець (та/або її уповноважений представник), або фізична особа (та/або її уповноважений представник),  щоє Постачальником послуг і співпрацює з Виконавцем в рамках Договору про надання інформаційних послуг.

Користувач – юридична особа, фізична особа — підприємець або будь — яка дієздатна фізична особа, яка Використовує Сервіс.

Використання Сервісу – відвідування, переглядання, використання Сервісу, та/або пряме чи опосередковане отримання послуг, послуг в режимі онлайн, через електронну пошту, телефон, мобільний телефонта/або будь — який інший електронний пристрій.

Клієнт – будь — яка дієздатнафізична особа, яка придбала та/або має намір придбати послуги Замовника за допомогою Виконавця.

Постачальник послуги – фізична або юридична особа яка має право на надання заявленої на Сервісі послуги відповідно до діючого законодавства за місцем реєстрації такої особи та/або територією надання послуги.

Замовлення –дзвінок Клієнта, заявка Клієнта (в тому числі онлайн-заявка на Сервісі) до Виконавця, метою яких є замовлення та/або купівля послуг Замовника, а такожподальшаОбробказамовлення.

Обробка замовлення – з’ясування Виконавцем причин звернення Клієнта, надання інформаційних послуг та інших відомостей про характер та види запропонованих Замовником послуг, вартість послуг Замовника та іншої інформації, необхідної Клієнтові.

Прийняте замовлення –замовлення, яке призвело до проведення консультації Клієнту Замовником та/або підписання договору між Клієнтом та Замовником.

Правила Сервісу (Правила)–документ, опублікований в всесвітній мережі Інтернет за наступною веб-адресою https://bconciergecare.com/pravila-servisa/, що є обов’язковим для прийняття усіма Користувачами Сервісу, та за своїм змістом і у відповідності до законодавства України є Публічною Офертою.

Модерація–розміщення, перевірка, впорядкування та редагування інформації на Сайті, з метою подання правдивих даних, а також створення літературної та естетичної привабливості.

Сайт – вміст інтернет сторінок, розташованих в мережі Інтернет на домені bconciergecare.com

Сервіс –сайт, онлайн — сервіс, сервіс онлайн — замовлень та/або замовлень, що організовані Виконавцем за веб-адресою https://bconciergecare.com/.

 

Умови використання Сервiсу

Послуги Сервісу надаються за принципом “як є”. Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача або будь-яких інших осіб. Даний Сервіс надає онлайн — платформу, за допомогою якої Постачальники послуг, в межах своєї професійної діяльності та компетенції мають змогу пропонувати, рекламувати свої послуги, а Користувачі можуть знаходити, замовляти такі послуги через Сервіс. Купуючи послуги, Користувачі вступають в договірні відносини з Постачальниками послуг.

Незважаючи на те, що ми (Виконавець), робимо усе можливе, щоб забезпечити достовірність, актуальність і повноту інформації, яка надається нам Постачальником послуг і розміщується на нашому Сервісі, ми не можемо гарантувати її достовірність, актуальність і повноту, а також не несемо відповідальності за її зміст та/або будь-які помилки (включаючи явні і типографічні).

Використовуючи даний Сервіс, Користувач повністю та безумовно погоджується:

 • з використанням своїх персональних даних відповідно до діючого в Україні законодавства, Правил Сервісу та Політики Конфіденційності *активне посилання;
 • під час використання Сервісу не порушувати діюче міжнародне та національне законодавство;
 • використовувати Сервіс таким чином, що ніяк не може заподіяти шкоди складовим Сервісу;
 • з тим що, помилки, які можуть міститись на Сервісі, та/або випливати з контексту, не є юридично зобов’язуючими;
 • з тим, що, Виконавець не надає медичних, туристичних або інших послуг, надання яких потребує отримання відповідної дозвільної документації;
 • з тим, що Виконавець не несе відповідальності за якість послуг, які надаються Постачальниками послуг;
 • з тим, що Виконавець не несе відповідальності за інформацію розміщену на інших сервісах і сайтах, посилання на які розміщені на даному Сервісі;
 • з тим, що Виконавець надає даний Сервіс у Використання Користувачам без надання будь-яких гарантій протягом усього періоду і процесу його використання;
 • з тим, що Виконавець не несе відповідальності за шкоду (будь – якого характеру), яка може бути заподіяна в процесі або в результаті Використання даного Сервісу;
 • з тим, що Виконавець не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі Сервісу, невідповідність апаратно-технічного комплексу Користувача для Використання Сервісу;
 • не розміщувати (в спеціально відведених для цього областях Сервісу) коментарі, контент, інформацію, матеріали, тощо, що носять наступний характер: неправдивий, оманливий, незаконний, наклепницький, непристойний, порнографічний, агресивний, образливий, шахрайський, тощо.
 • нести повну особистою відповідальністю за будь-яку інформацію (в тому числі але не виключно коментарі, контент, матеріали, тощо), самостійно розміщену на Сервісі;
 • з тим, що використовує даний Сервіс і інформацію розміщену на ньому або отриману через Сервіс, на власний розсуд, на власний ризик, та під свою відповідальність.

 

Права та обов’язки сторін

Виконавець надає Користувачеві право Використання Сервісу, отримання інформаційних послуг (в тому числі щодо Використання Сервісу), а Користувач зобов’язується Використовувати Сервіс і отримувати інформаційні послуги відповідно до діючого в Україні законодавства і даних Правил Сервісу.

Користувачеві забороняється:

 • використання, копіювання, відстеження (наприклад, за допомогою програм «spider» і скраппінга), відображання, завантажування та/або відтворювання будь-якої частини контенту чи інформації, програмного забезпечення, послуг, розміщених на Сервісі для будь-якої комерційної та/або конкурентної діяльності і мети;
 • розміщувати та передавати іншим способом інформацію рекламного характеру, комп’ютерні коди, призначені для порушення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного обладнання чи програм.

Виконавець має право:

 • перевіряти інформацію про Замовника як по запитам Користувачів так і з власної ініціативи з метою актуалізації інформації на Сервісі;
 • вимагати у Замовника відповідне документальне підтвердження правдивості інформації, що надана Замовником. Порядок надання та перелік необхідних документів вказується у відповідному зверненні Виконавця до Замовника. Виконавець має право відмовити Замовнику у використанні Сервісу і надання послуг у разі ненадання у зазначеному порядку необхідних документів, а також, якщо надані документи містять дані, що не підтверджують даних, наданих Замовником;
 • на свій розсуд змінювати структуру Сервісу;
 • отримувати від Клієнтів та/або Користувачів підтвердження про факт проведення консультації або причини її скасування, а також на отримання відгуку про Замовника та його фахівців та публікації відгуку Клієнта та/або Користувача на Сервісі від імені клієнта;
 • обробляти будь-якими способами персональні дані Користувачів та/або Клієнтів, а саме: включати їх до баз даних, передавати іншим третім особам, з метою систематизації, надіслання інформації рекламного та/або не рекламного характеру, та/або будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України;
 • проводити маркетингові заходи, в тому числі, шляхом надсилання Користувачу та/або Клієнту на його електронну пошту та/або у вигляді sms – повідомлень актуальної інформації про послуги Замовника, акції, бонусні програми тощо;
 • залучати до надання послуг відповідно до даних Правил будь-яких третіх осіб.

 

Інтелектуальна власність

Якщо не зазначено інше, усе програмне забезпечення, необхідне для надання наших послуг та/або яке використовується на нашому Сервісі, права на інтелектуальну власність (включаючи авторські та сумісні з ними права) по відношенню до контенту, інформації та матеріалів, розміщених на Сервісі, належать відповідно Виконавцю, Замовникам та Постачальникам послуг.

 

Відповідальність

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Сторони не несуть відповідальність за порушення умов Правил Сервісу, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання умов Правил Сервісу.

Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Правил Сервісу, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

 

Вирішення спорів

Усі спори, що виникають за даними Правилами Сервісу або пов’язані із ними, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

Строк дії, внесення змін та розірвання

Данні Правила вступають в дію і набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті Виконавця і акцепту Користувачем,  та діють протягом періоду існування такої публікації. Зміни та доповнення можуть бути внесені Виконавцем в будь-який момент в односторонньому порядку шляхом опублікування нової версії Правил на сайті Виконавця. Користувач вважається повідомленим належним чином про внесення змін та доповнень з моменту опублікування нової версії Правил. Уразінезгоди з внесеними змінами та/або доповненнями, Користувач зобов’язаний припинити Використання Сервісу. Якщо в діях Користувача будуть вбачатися ознаки неправомірності та/або невідповідності положенням даних Правил, Виконавець залишає за собою право на власний розсуд та в односторонньому порядку розірвати договірні правовідносини з Користувачем.

 

Інші положення

Усі питання не врегульовані положеннями даних Правил Сервісу, або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до норм матеріального права України та звичаями ділового обороту.

Виконавець не бере на себе ніяких зобов’язань по відношенню до предмету Правил Сервісу, за виключенням зазначених в положеннях Правил Сервісу та випадків, коли такі зобов’язання зафіксовані в письмовому вигляді та підписані Сторонами.

Якщо будь-які положення Правил Сервісу будуть визнанні недійсними або такими, що не відповідають законодавству України, або не можуть вступити в дію відповідно до діючого в Україні законодавства, такі положення мають бути видалені з Правил Сервісу та замінені на нові положення, які максимально відповідають початковим намірам, які містяться в Правилах Сервісу, при цьому, інші положення Правил Сервісу не змінюються і залишаються такими, що мають юридичну силу.

 

Реквізити

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙФ ХАУС ГРУП »

(Скорочена назва:  ТОВ «СЕЙФ ХАУС ГРУП »)

 

Код ЄДРПОУ 39648407